Ostraha objektů Pardubice


Ostraha objektů​​Zajišťujeme vnější i vnitřní fyzickou ochranu objektů. Naše služby vždy provádíme dle objektové směrnice, které se striktně držíme. Naše fyzická ochrana Vám zaručí bezpečnost vašeho objektu, ale také zamezení nežádoucího vniknutí, krádeže, nebo cílenému ničení Vašeho majetku. Bezpečnostní ostraha zajišťuje vchod do budovy a stálou kontrolu vjezdu a výjezdu automobilů dovnitř, nebo ven z objektu, včetně záznamu do knihy příjezdu a odjezdu. Na přání klienta zabezpečujeme noční ostrahu psovody se psy, kteří jsou vycvičeni k tomuto účelu.

Fyzickou ochranu objektu zajišťujeme vždy zkušenými a proškolenými pracovníky naší bezpečnostní agentury, kteří zadanou práci vždy naprosto bez problémů odvedou. Našim klientům nabízíme vysoce kvalitní služby a to nejen v této oblasti. Taktéž nabízíme komplexní služby založené na našich bohatých zkušenostech v tomto oboru.

Berserk car​​

Profesionální a odborný přístup v této oblasti přináší naším klientům zabezpečení objektu a tím i minimalizaci případných ztrát majetku, ale také vniknutí na hlídaný objekt nepovolenou osobou za účelem poškození majetku.Při fyzické ochraně objektu používá naše agentura BERSERK SECURITY s.r.o. technické prostředky - GPS lokátory. Použitím této metody a technologie zajišťujeme vždy stoprocentní výsledky, které jsou pochopitelně důkladně podložené, a klient si je může samozřejmě ověřit. Slouží ke spolehlivé kontrole bezpečnostních pracovníků (kompletnost a pravidelnost obchůzek), ale hlavně i pro klienta z hlediska průkaznosti zajištění objektu při požárních dohlídkách a podobně.

Více informací na: www.berserk-security.cz